HOTEL MERİ AKTİVİTELER

Paragliding - Take a running jump from the largest mountain in the area the best way to see the whole area all in one. Watch as Fethiye bustles beneath you and the blue lagoon sweeps below. A 20 min glide has your senses soaring, then a gentle land onto the beach.

Boat Tours -Ölüdeniz: In Peerles bays, a joyful trip, with friendship of the sun, why not? Starting from ölüdeniz, continuing with cave, butterfly valley, karacaören, st. Nicholas island, cold water, camel beach, bestas beach and finish at ölüdeniz. 12 Adalar: Have a joyful day with sun,sea and friends in peerles bays. Starting from Fethiye gulf, continuing domuz island, turunc island, bath of Cleopatra and finishing at Fethiye gulf.

Scuba Diving - Are you bored of this world's chaos? If yes, we invite you to the queit and joyful world of sea. Have you ever tried scuba diving before? It is not a problem even if the answer is no. Give a try to scuba diving with the guidance of Professional instructers. You can dive with an escort fishman or enroll a course and get a padi sertificate in Fethiye's Bays. Hizmet Şekli Sanal Gezinti Truck Safari - Takes you high over the rugged terrain into the mountains, through small villages you can experience traditional Turkish life and culture where jeeps don't take you. See places not usually discovered like Hectors tomb, built in tribute to Hector during the Trojan battle with the Greeks.

Water Sports - Be happy and have fun with a choice of activities such as wind surfing, waterskiing parasailing ringc and banana boating with first class instructors ready to teach and help you. Jeep Safari - The best way to see Turkey's natural beauties. Pass through rural villages as the farmers reap their crops and the children run and play. Journey up steep slopes through the mountain's dirt tracks. Visit the mud hole where you can have a mud bath or a mud fight. Pass the ancient ruins of old settlements where wars were fought and won..

White Water Rafting - River of dalaman is waiting for you to execite you. Get in the advanture with the guidance of professionel guides 7 km long. Horse Riding - Explore the gostvillage(kayakoy) and oludeniz on the horses trough jungle.

Thlos - Tarihi M.Ö. Il.bin yıla dayanan Tlos,MÖ.II.yy.da Likya Birliğini kuran önemli tarihi yerleşim birimlerinden ve Osmanlı döneminde XIX.yy'a kadar hayatiyetini sürdürebilen nadir ören yerlerindendir.Roma,Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma akropol,Likya lahit ve mezarları, hamam, tapınak, tiyatro ve tarihi eserler henüz ayakta ve görülmeye değer durmaktadır.

Cadyanda - Tarihi,MO V.yy a dayanan Kadyanda antik kenti,Fethiye den 30 Km. uzaklıkta,Üzümlü Beldesi'nin kuzeydoğusunda bir tepe üzerindedir. 3urada Roma döneminden kalma antik tiyatro,hamam,agora ve surlar jörülebilir.Surlar üzerinden Eşen Vadisi ve Fethiye ovası panarcmik olarak seyredilebilir.

Patara- Tanrı Apcllon'un doğduğu yer olarak bilinen PataraLikya'nın en jnemli ve eski şehirlerinden biridir ve tarihi M.Ö.VI.ncı yy.'a uzanmaktadır, Likya Birliği'nin en önemli şehirlerinden biri olan Patara,tarihte sırasıyla “lakedcnya Krallığı,Mısır Krallığı,Roma ve Bizans İmparatorluklar'na bağlı îlarak yaşamıştır.Tarihte önemli bir ticaret merkezi,büyük bir liman ve Apcllon'un önemli bir kehanet merkezi olarak ün yapmıştır.Ncel Baba olarak oilinen Saint Nicholas Patara'lı olduğu için hristiyanlar için de önemli bir nerkez olmuştur. *1.S.III.yy.dan itibaren kumlarla örtülen Patara tarihi kenti günümüzde gün şığına çıkarılmaya çalışılmaktadır. ^atara ören yerinde görülmeye değer tarihi eserler:Mezar Anıtı,Silo,Agora,Hamam,Zafer Takı,Surlar,Tiyatro ve Deniz Feneridir.

Letoon- Tanrılar tanrısı Zeus,Titanlardan güzel saçlı Leto'ya gönlünü çaptırır ve O'na sahip olur.Ancak,kıskanç karısı Tanrıça Hera,Leto'yu adım idim takip ettirip çocuklarını doğurmasına mani olmaya çalışınca Leto .ikya'ya kaçar. !şte Letcon,Tanrı Apollon ve Artemis'in anneleri Leto adına kurulmuş bir antik şehirdir ve tarihi M.Ö.VIII.yy'a kadar dayanmaktadır. .etcon,Likya'nın kutsal kent ve merkezidir.En önemli tarihi kalıntıları, Leto, Artemis ve Apollc adına yapılmış üç tane tapınak ve tiyatrodur.

Anthos - Tarihi M.Ö.XII.yy'a dayanan Xanthos,görkemli ancak talihsiz biı antik kenttir.M.Ö.II.yy'da Likya Birliği'nin başkenti olan şehir,sırasıyla Icma,Bizans,Makedon ve Suriye Krallığı'na bağlı olarak yaşamış,Arap akınları başlayınca terk edilmiştir. 3ugün,Eşen Çayının suladığı ovada bir tepe üzerinde "Ben eskiden ne jörkemli şehirdim'" dercesine gururla ayakta duran Xanthos'a ait tarihi işerlerin bütün rölyef ve büyük mimari parçaları,1838 yılında burayı ceşfeden İngiliz C.Fellows tarafından British Museum/Londra'ya taşınmıştır! Suna rağmen,Xanthos ören yerinde görülmeye değer tarihi eserler 3ulunmaktadır;Hellenistik Şehir Kapısı,Nereidler Anıtı,Likya Sarayı ve nezarları,tiyatro,Rcma agorası,Harpyler anıtı,Kitabeli Kule “lezar,kiliseler,Likya Kule Mezar,vb.

Caunos/Dalyan - Die antike Stadt Caunos befindet sich am Köycegiz See, dass durch einen Kanal mit dem Meer verbunden ist. Der Gründer der Stadt war Caunos, der Sohn von Miletos, dem Gründer von Milet. Das sich Caunos an der Grenze von Lykien und Karien befindet, liegen hier die lykischen und karischen Felsengräber nebeneinander. Mit einem Bcctsausflug durch die labyrinthartige Schilflandschaft und den Kanälen kann der Iztuzu Strand, das antike Theater und die Tempelruinen aus der römischen Zeit besichtigt werden. Ephesus - Tour one of the largest archaeological sites in the world. Ephesus is heme to one of the 7 ancient wonders of the world, the Temple of Artemis. The city is built of stone and marble. Enter the city gates and transport yourself back to C4BC. Walk in the steps of St. Paul and St. John to the temple of Hadrian, the Celsius Library and if you have time...the brothel?

Pamukkale - Otherwise known as the cotton castle. It is unique, being the only natural wonder of its kind in the world. Bathe in the sheer white calcium enriched pools, which cascade down the hillside. As an extra bonus take a dip in Cleopatra's pool built for her by Mark Anthony.

Turkish Bath - One of the most sensuous customary Turkish rituals. Different to any shower or bath. Enter the steamy room in your swimmers and towel. A light sweat opens up tightly closed pores. Lie on the deliciously warm marble slab for an exfoliating scrub to remove dirt and old skin cells. Then onto an invigorating soapy massage.